Rezultate și recomandări

Academia Română - REVISTA_DE_ECONOMIE_INDUSTRIALA nr.4 2007

Vă prezentăm în cele ce urmează rezultatul implementării sistemului Trans05 la unul dintre beneficiarii nostri, cu specificatia că majoritatea firmelor care au implementat sistemul au obtinut rezultate similare.

         Fig.1.Curba profitului activității coloanei auto în perioada August 2002 – Iunie 2006
Pe abscisă : Partea întreag㠖 anul calendaristic;
Partea zecimal㠖 luna calendaristică.
Pe ordonată : Profitul activității coloanei auto (%) = 100 * (Venituri – Costuri) / Venituri.


Curba este ridicată pe baza rezultatelor bilanțiere înregistrate la o firmă care a început să aplice programul începând cu luna Iulie 2002 și sistemul începând cu luna martie 2003. Firma are la ora actuală 110 mașini și utilaje și un volum mediu lunar al costurilor de exploatare a coloanei de 75000 Euro.
Fluctuațiile și trendul negativ din anul 2002 se datorează faptului că de la o lună la alta s-au parcurs etapele de identificare elemente de cost și adăugarea lor în baza de date pe măsura identificării lor.
Se observă efectul spectaculos al calibrărilor sistemului prilejuite de închiderile de an 2002 și 2003.
Pe termen lung se observă o creștere a profitului cu cel puțin 50 puncte procentuale.