TRANS05

este un sistem software care permite utilizatorului să treacă la modernizarea managerierii coloanei auto. În acest scop, sistemul propune o parametrizare a activității coloanei auto și utilaje,  definind următoarele mărimi ce pot parametriza activitatea:

         1) Mărimi tehnice:

 • consumul de carburant mediu înregistrat;
 • consumul de carburant relativ (raportat la norma de consum determinată de condițiile climaterice, caracteristicile traseelor / activității – în cazul utilajelor- și sarcina transportată / prelucrat㠖 în cazul utilajelor-);
 • uzura mașinilor și utilajelor cu nuanțări atât în ceeea ce privește dinamica gradului de uzură cât și încadrarea în anumite norme de consum de piese de schimb;


         2) Mărimi financiar contabile:

 • venituri echivalente – calculate de sistem funcție de caracteristicile tarifare a mașinilor și utilajelor și/sau editate ca tarife aplicate în cazul unor prestații către terți;
 • costuri generale și parțiale, pe 7 elemente de cost, gestionate atât în valoarea absolută cât și în valoare relativă, ca pondere în venituri respectiv ca și componente tarifare - elemente de cost pe unitate de activitate (Km parcurs, tonă Kilometrică, mc Kilometric – pt mașini, respectiv oră funcționare, sarcină prelucrat㠖 în cazul utilajelor), după cum urmează:
  • indirecte;
  • carburanți;
  • service;
  • salarii directe (șoferi și mecanici);
  • diverse costuri cuprinzând costuri înregistrate în foile de drum / activitate și costuri având caracter periodic și care sunt distribuite de sistem uniform pe perioada la care se referă (taxe de drum, asigurări, etc);
  • amortizare;
  • costuri rerepartizate (costuri aferente mașinilor, utilajelor și salariale pt șoferii și mecanicii care nu au înregistrate venituri în perioada analizată și care se repartizează proporțional pe unitățile care au înregistrate venituri);
 • rentabilitate.
Prin utilizarea parametrizării propuse și a modului în care este configurată aplicația, aceasta permite:

         a) trecerea la manageriere prin delegare de responsabilități pe cinci nivele de decizie:

 • manager național;
 • manageri zonali;
 • șefi coloană;
 • operatori;
 • șoferi / mecanici utilaj.

         b) obiectivarea activității personalului coloanei auto și utilaje prin stabilirea de ținte de atins / gestionat de către angajații situați la unul dintre nivelele de decizie și sau execuție.
         c) stabilirea pentru sistemul managerial, a unei reacții manageriale prin salarizarea personalului coloanei (șoferi și mecanici) funcție de modul de îndeplinire a politicii manageriale a firmei.

Delegarea de responsabilități. Obiectivarea activității

        Sistemul permite definirea de unități de profit și pierderi (Business units) reconfigurabile de la o analiză la alta și de la un nivel de decizie la altul (mașină, angajat, utilaj, grupa de mașini / utilaje, tipuri de mașini / utilaje, etc).
TRANS05  vine să completeze sistemele ERP asigurând posibilitatea bordului managerial să creeze mecanismele prin care :

 • să atingă țintele privind încadrarea în limitele de bugetare a activității, fixate și urmărite prin ERP;
 • să monitorizeze atent starea tehnică a parcului auto și utilaje;
 • să decidă în urma analizelor criteriale asupra investițiilor în completarea parcului auto și utilaje;
 • să decidă cu privire la furnizorii de piese de schimb, în baza istoricului înregistrat în baza de date.


Mecanismele mai sus menționate se pot pune în sarcina unuia sau mai multora dintre nivelele de decizie și execuție, sistemul permițând fixarea pe oricare dintre mărimile tehnice sau financiar contabile:

 • targhet-uri (obiective) de atins (Obiectivarea activității);
 • intervale de valori care se constituie în competență de analiză și decizie asupra politicii de corectare a abaterilor de la „normalitatea” definită la nivelul bordului managerial (Delegarea de responsabilități).


Notă:TRANS05 permite aplicarea celor doua metode de manageriere pe oricare dintre unitățile de profit și pierderi de la nivelul grupului sau pe tot parcul firmei sau unei subunități.

Managerierea parcului auto prin metoda reacției prin personal

        Sistemul TRANS05 permite definirea a 7 criterii manageriale cu pondere redefinibilă de la o etapă la alta de dezvoltare a societățtii după cum urmează:

 • venit echivalent;
 • activitate (rulaj echivalent / timp funcționare);
 • încadrarea în norma de consum de carburant (consum relativ procentual, raportat la norma de consum, calculată funcție de caracteristicile activității (dificultatea traseului, caracteristicile sarcinii, condiții climaterice, etc);
 • respectul față de mașină, aportul șoferului la uzura mașinilor pe care este înregistrat cu rulaj față de norma de rulaj a pieselor de pe mașină;
 • profitabilitate activitate;
 • criteriu de tip aditiv, la dispoziția manageriatului;
 • evaluarea sefului de coloana, de tip notare (de la 1 la 10).


Pe baza gradului de acoperire a celor 7 criterii manageriale, sistemul întocmește un clasament și calculează venituri brute funcție de poziția în clasament și gradul de îndeplinire a targhet-urilor pe criteriul Venit echivalent și pe cel aflat la dispoziția manageriatului.
Aplicarea acestei facilități a sistemului la unii dintre beneficiarii sistemului a dus la rezultate spectaculoase în ceea ce privește calitatea comunicării și activității în firmele respective.  

Organizare TRANS05

        TRANS05 este proiectat ca un sistem deschis prevăzut cu propriile module de achiziții de date și de prelucrări de date organizate pe module urmărind cele 5 principale funcții manageriale:

 • Administrativ,
 • Tehnic;
 • Financiar contabil;
 • Marketing;
 • Personal.

Suplimentar, sistemul este prevăzut cu module ajutătoare având rolul de a asigura posibilitatea listării la imprimantă a diferitelor centralizatoare sau realizarii unor setări proprii sistemului.
Acum se află în stadiu de proiectare modulul „Analiză diagnostic” ce va fi prevăzut cu inteligență artificială și care va automatiza procesul de analiză și decizie.
Din punct de vedere al încadrării în sistem, TRANS05 va putea funcționa conjugat cu sistemul ERP în relație tip „MASTER – SLAVE”, putând trece fără adaptări suplimentare la funcționare tip „MASTER” în cazul externalizării activității de transport.
În varianta „SLAVE”, TRANS05 va prelua datele primare operate prin intermediul sistemului ERP pentru a evita dubla editare a oricărui tip de informație, adaptându-și în același timp modulele de achiziție date în vederea editării doar a informațiilor ce nu au fost înregistrate în sistemul ERP și care nu pot fi subscrise unui gen proxim.
Caracterul de sistem deschis, permite up-grade-ări facile, aplicabile în toate punctele de lucru, fără deplasarea de specialiști la respectivele puncte.
De asemeni, lucru deloc de neglijat, odată cu implementarea sistemului TRANS05, în calitate de beneficiar al sistemului, aveți acces la experiența profesională în domeniu, acumulată în cei 19 ani de exploatare a sistemului și asistență tehnică la beneficiari.

Notă: Lista modulelor programului TRANS04, component al sistemului TRANS05 precum și prezentarea sumară a modulelor se regăseste în bara menu a programului la poziția “AJUTOR – Listă module program”.